محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها در نشست ویدئویی با مدیران زندان‌های سراسر کشور با تأکید بر اجرای دقیق بخشنامه پایش زندانیان ، اظهار کرد: بخشنامه رصد زندانیان، آرزوی دیرینه تغییر نگاه به زندانیان را محقق می‌سازد.

وی با اشاره به اینکه برای تدوین این بخشنامه از ظرفیت‌های حقوقی استفاده شده است، گفت: وقتی به این نتیجه می‌رسیم که فردی در زندان متنبه شده و حقیقتاً از اشتباهات گذشته خود درس گرفته است، دیگر نیازی به ماندن او در زندان وجود ندارد.

حاج محمدی افزود: خوشبختانه این بخشنامه و الزامات اجرایی آن، این امکان را میسر کرده است که زندان که به عنوان متولی اصلی فرآیند اصلاح و تربیت عمل می‌کند در صورت مشاهده تغییر رفتار در زندانیان، گزارش آن را برای مراجع قضایی ارسال کند تا آنها نیز بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی زمینه آزادی مشروط، کاهش و یا تعلیق مجازات محکومان را فراهم کنند.

رئیس سازمان زندان‌ها با تقدیر از نگاه ویژه رئیس قوه قضائیه به موضوع زندان و زندانی گفت: مدیران زندان‌ها برای اجرای این طرح باید تلاش مضاعف انجام دهند تا بتوانیم به اهداف مورد نظر این بخشنامه برسیم.

در ادامه این جلسه که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار می‌شد فراهانی معاون قضایی، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندان‌ها، در خصوص جزئیات این بخشنامه، تنظیم کاربرگ‌های ویژه زندانیان و نحوه پیگیری و تعامل با مراجع قضایی نکاتی را بیان کرد.

در این جلسه برخی از استان‌ها گزارشی از شروع اجرای این طرح و نتایج حاصله از آن به ارائه گزارش پرداختند.