بعد از ورود کرونا به کشور، مدارس برای پیشگیری از شیوع این بیماری تعطیل شدند و در زمان تعطیلی دانش‌آموزان ، برنامه تلویزیونی ظرف یک هفته جایگزین آموزش حضوری مدارس شد.

این آموزش‌ها در سال تحصیلی گذشته ارائه شد و امسال نیز همزمان با آغاز سال تحصیلی برای تمام پایه‌ها از 3 شبکه ارائه می‌شود. برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز شنبه 17 آبان ماه 1399 پخش می‌شود، اعلام شد.

شبکه آموزش

ساعت ۷:۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ کاربرد کورل - رشته گرافیک - پایه ۱۰ شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

ساعت ٨:٣٠ تا ٩ شیمی یک - درس مشترک کلیه رشته ها - پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ شهروند الکترونیک /برنامه نویسی - پایه ۱۰ - رشته شبکه و نرم افزار رایانه - شاخه کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ کارگاه خوشنویسی جلسه ۴حروف منفرد - پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰  تعمیر سیستم برق خودرو/ سیستم کولر ماشین - پایه ۱۱- رشته مکانیک - شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا۱۳:۰۰ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ نگارش - درس دوم (بخش های نوشته ) پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ نگارش - درس دوم( افکار و گفتار مان را بنویسم ) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ نگارش - درس دوم(واژه ها را بشناسیم ) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ مهارت های تربیتی - ارتباط متقابل با فراگیران

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ کارگاه کار آفرینی و تولید - پایه ۱۱ - مشترک تمامی رشته ها

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۲۵ ریاضی ۳ / مثلثات - پایه ۱۲ - رشته تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ ریاضی ۲/ تشابه - پایه ۱۱ -رشته تجربی

شبکه چهار:

ساعت ۷:۳۰ درس علوم و فنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۸ درس فارسی۲ پایه ۱۱ مشترک همه رشته‌ها

ساعت۸:۳۰ درس علوم و فنون ادبی۲پایه ۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی 

ساعت۱۰:۴۵درس نگارش۱و۳پایه۱۰مشترک تمام رشته ها

ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

شبکه قران و معارف اسلامی:

ساعت ۸ علوم و معارف قرآنی ۱پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰علوم و معارف قرآنی سه پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی

ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن اول دبستان

ساعت۱۵دین و زندگی ۳پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۵:۳۰آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه