محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در حساب شخصی خود نوشت: هر روز نسبت به روز قبل ترافیک شاد افزایش یافته و دیروز به رکورد ۲۴۰ گیگا بایت دست یافت.

شاد پاسخ ملی به یک نیاز اساسی است. ‌مشکلات با اتکا به تیم ورزیده فنی به سرعت کاهش می‌یابد.