سعید نظری رئیس مرکز سنجش پزشکی،  با اشاره به برگزاری آزمون‌های دانشنامه تخصصی پزشکی و فوق تخصصی پزشکی  اظهار کرد: سی و چهارمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی امروز  شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹ به صورت الکترونیک در ۸ حوزه امتحانی دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد.

رئیس مرکز سنجش پزشکی   ادامه داد: تعداد ۳۸۶ نفر  در آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی پزشکی (دوره ۳۴) ثبت نام کرده اند.

هاشمی نظری بیان کرد: این آزمون به صورت الکترونیک برگزار می شود و پس از آزمون کتبی، شرایط آزمون شفاهی برای داوطلبانی که نمرات حدنصاب را کسب کرده اند، اعلام می شود.

رئیس مرکز سنجش پزشکی بیان کرد: آزمون شفاهی دانشنامه فوق تخصصی که به صورت PMP / OSCE و سایر روش های ارزشیابی شفاهی و یا مبتنی بر رایانه برگزار می شود.

رقابت ۴۳۰۰ داوطلب در آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی

هاشمی نظری با اشاره به برگزاری آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی اظهار کرد: شصت و هفتمین دوره آزمون کتبی دانشنامه در کلیه رشته های تخصصی پزشکی به همراه آزمون گواهینامه تخصصی پزشکی امروز جمعه ۲۸ شهریور در ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

رئیس مرکز سنجش پزشکی بیان کرد: تعداد ۴ هزار و ۳۰۰ نفر در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی پزشکی (دوره ۶۷) ثبت نام کرده اند و تعداد ۲۱۵ نفر واجد شرایط شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی پزشکی هستند که همگی در آزمون روز جمعه ۲۸ شهریور شرکت می کنند.

هاشمی نظری گفت: پس از آزمون کتبی شصت و هفتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی شرایط آزمون شفاهی برای داوطلبانی که نمرات حدنصاب را کسب کرده اند، اعلام می شود.

رئیس مرکز سنجش پزشکی بیان کرد: آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی به صورت KFP /PMP / OSCE /MMI و سایر روش های ارزشیابی مبتنی بر رایانه برگزار خواهد شد.