سید محمود میرلوحی عضو شورای اسلامی شهر تهران در تذکری پیش از دستور گفت: اخیرا شاهد این هستیم که تعدادی موتور سوار شبانه در اتوبان های تهران کورس راه می اندازند.

وی افزود: این کورس شبانه که بیشتر در بزرگراه چمران دیده شده اما در سایر بزرگراه ها هم می تواند باشد باعث شده در ساعت 1 بامداد تا 5 صبح خواب و آسایش مردم ساکن حاشیه اتوبان را از بین ببرد.

میرلوحی گفت: شهرداری هزینه های زیادی برای رفع آلودگی صوتی در حاشیه اتوبانها کرده است اما اقدام غیرقانونی این عده معدود باعث شده است تا این اقدامات بی اثر باشد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: از شهردار تهران می خواهم برای این موضوع فکری کرده و نتیجه اقدامات خود را در گزارشی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.