حکم محکومیت اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست  سابق قوه قضاییه که به جرم  تشکیل شبکه ارتشاء  و پولشویی دستگیر شده بود و همدستانش امروز صادر شد.

اکبر طبری با تشکیل شبکه ارتشا و پول شویی اموال زیادی را به جیب زده بود که به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال حاصل از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد اما علاوه بر وی همدستانش هم محکوم شدند.

حمیدرضا علیزاده به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط اموال و پرداخت جزای نقدی محکوم شد و سایر متهمان هم محکومیت‌هایی دارند.

 حمید علیزاده بازپرس وقت شعبه ۱۵ کارکنان دولت  بوده است و مبلغ  ۳۰ میلیارد تومان رشوه اخذ کرده است.

بیژن قاسم زاده به جرم تأثیر نفوذ افراد و دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و ضبط اموال محکوم شد.

جرم قاسم زاده تأثیر نفوذ اشخاص دولتی در پرونده وریا مولانایی و تأثیر دادن نفوذ در پرونده حسین حاجی زاده و نادر شریف زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال بود.

رسول دانیال زاده به جرم تشکیل شبکه ارتشا، و به دلیل آنکه بعد از تشکیل پرونده به کشور بازگشت، با لحاظ تخفیف به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

رسول دانیال زاده فرزند  حسینعلی به جرم مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری از طریق واگذاری چند پلاک ثبتی به وی، پرداخت ۳۰ میلیارد رشوه به حمید علیزاده بازپرس وقت شعبه ۱۵ کارکنان دولت و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال محکوم شد.