فلامینگو پرنده‌ای از خانواده آتشی سانان است، این پرنده آبزی دارای جثه‌ای بزرگ با پا‌های دراز و منقاری منحنی و گردنی بلند خمیده، با بدنی بسیار کشیده و پر و بالی به رنگ‌های سفید و صورتی است.

بال‌های فلامینگو‌ها ترکیب زیبائی از رنگ‌های سرخ و سیاه است. پرنده نابالغ قهوه‌ای مایل به خاکستری چرک است. این پرنده به آرامی راه می‌رود و در حالی که سر و منقار خودرا در آب کم عمق فرو برده تغذیه می‌کند.

بیشتر فلامینگو‌های ماده سالی یکبار تخم گذاری می‌کنند و جالب است بدانید نر و ماده هر دو به نوبت بر روی تخم می‌نشینند، پس از یکماه جوجه از تخم بیرون می‌آید و بعد از ۵ روز لانه را ترک می‌کند، اما برای تغذیه به لانه‌ای که در آن تولد یافته و پدر و مادر برایش خوراک آماده کرده‌اند بازمی‌گردد.

فلامینگو‌ها در مرداب‌های ساحلی کم عمق، لجن زار‌ها و دریاچه‌ها زندگی می‌کنند، آن‌ها از آرتمیا که جانوری سخت پوست است تغذیه می‌کنند، یکی از زیستگاه‌های این پرنده در ایران دریاچه ارومیه است.

فلامینگو روی زمین‌های مرطوب و معمولاً گلی آشیانه می‌سازد و آشیانه این پرنده به شکل توده گلی رسی یا شنی کاسه مانندی است و کمی بالاتر از آب قرار دارد؛ مکان آشیانه این پرنده ممکن است از یک سال به سال بعد تغییر کند. تخم‌های فلامینگو بیضی شکل و سفید رنگ هستند و این پرنده بیشتر در تالاب هامون و نواحی ساحلی دریای عمان دیده می‌شود.