قرار است تندیس ساخته شده از حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر نام‌آشنای ایرانی برای نصب در بوستان شهر تاریخی «ماترا» فرستاده شود.

شهر ماترا (Matera) که در سال 2019 به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا هم شناخته شد، «ماترا» یکی از قدیمی‌ترین شهرهای ایتالیا و متعلق به دوره پالئوزوییک و قرون وسطی است؛ به خاطر تناسب تاریخی این شهر و یادمان مشاهیر جهان این توافق شکل گرفته‌ است.

«جوزپه پرونه» سفیر ایتالیا در ایران هم برای بازدید از آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی در مشهد و رونمایی از سردیس این شاعر شهیر به مشهد سفر کرد.