به گزارش پارس ، قاسم مستقیم، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش در گفت وگو با فارس اظهار داشت: ثبت نام دانش آموزان در مدارس از ۵ خرداد آغاز شده است و مدارس هر روز از شنبه تا چهارشنبه دایر هستند و مدیران مدارس نسبت به ثبت نام دانش آموزان اقدام می کنند.

وی با بیان اینکه زمان ثبت نام دانش آموزان در مدارس، ۱۵ تیرماه پایان می پذیرد، گفت: ثبت نام پایه های اول دبستان، اول راهنمایی (اول « متوسطه اول» ) و اول دبیرستان (اول « متوسطه دوم» ) با حضور والدین در مدارس انجام می شود اما برای ثبت نام دانش آموزان میان پایه نیاز به حضور والدین و دانش آموزان نیست و مدیران مدارس ثبت نام را انجام می دهند.

مستقیم ادامه داد: اخذ هرگونه وجه به جز هزینه بیمه برای تمام پایه ها و هزینه کتب درسی برای دانش آموزان ابتدایی، فنی وحرفه ای و کاردانش، ممنوع است.