به گزارش پارس نیوز، مهدی چمران رییس سابق شورای شهر تهران به پیشنهاد سخنگوی شورای نگهبان واکنش نشان داد.

چمران گفت: پیشنهاد سخنگوی شورای نگهبان برای تشکیل یک نهاد ملی به منظور نظارت بر انتخابات شوراها ، پیشنهاد منطقی و راهگشا است که بسیاری از این دستگیری‌ها و به دادگاه کشیده شدن شوراها و شهرداری‌ها را می تواند پیشگیری و کمتر نماید و از تشکیل شوراهای فرمایشی و ناکارآمد می‌کاهد. امیدوارم که مجلس این موضوع بسیار مهم را پیگیری کند و اجازه دهد که قوای دیگر هم در نظارت او دخیل باشد ، که نظرات نمایندگان مجلس در حمایت یا رد کاندیداهای شورا و نظارت بر انتخاب آنها و ترس از رقابت با خود آنها مسئله ساز شده است.