به گزارش پارس نیوز، مجید مزرعه دبیر شورایاری محله کاج درباره عملکرد شورایاری‌ها درباره تحقق «محله محوری» گفت: فلسفه وجود شورایاران ارائه نظرات و پیشنهادات برای بهبود وضعیت محله ها به شهرداری و شورای شهر و ادارات خدمات رسان است. شورایاران دغدغه خدمت به محله و مردم را دارند.

وی با بیان اینکه شورایاری ها کار اجرایی نمی کنند، افزود: شورایاری ها برای بهبود کیفیت محله تلاش می کنند. اگر بودجه خدمات رسانی منطقه ای محدود باشد، اختیارات زیادی برای فرآیند بهبود محله وجود نخواهد داشت و اکنون شهرداری مناطق اغلب با مشکل کمبود نقدینگی روبرو هستند.

دبیر شورایاری محله کاج وظیفه اصلی شورایاری را انتقال مشکلات و معضلات به مسئولان عنوان کرد و گفت: مردم نظرات خود را به ما مطرح می کنند و ما آنها را جمع بندی کرده و به مسئولان ارائه می دهیم و فرآیند آن را پیگیری می کنیم.

وی درباره اختیارات و ضمانت اجرای موضوعات مطرح شده به مسئولان ذی ربط بیان کرد: ما جزیی از مردم محسوب می شویم و قدرتی برای رفع مسائل نداریم. اگر بودجه کافی وجود داشته باشد، پیگیری برای رفع معضلات با سرعت بیشتری انجام می گیرد. متاسفانه اکنون شهرداری از نظر مالی با بحران روبروست زیرا ساخت و ساز در سطح شهرکم شده است.

مزرعه درباره ارتباط شورایاری ها با شورای شهر و شهرداری گفت: ما بارها به شورای شهر مطالب خود را مطرح کرده ایم و فرآیند انجام آن را پیگیری کرده ایم.

وی با اشاره به انتخابات کاندیداهای شورایاری ها تصریح کرد:‌ کاندیداها برای انتخابات شورایاری ها از طریق سیستم ثبت نام می کنند و تایید صلاحیت می شوند و مردم به آنها رای می دهند. پیشنهاد می کنم در این دوره رای گیری که از طریق رایانه انجام می شود، سیستم به اندازه کافی وجود داشته باشد تا رای گیری با سرعت بیشتری انجام شود.

مزرعه با تاکید بر اینکه شورایاری وجهه سیاسی، سیستم استخدامی یا حقوق و مزایا ندارد، ادامه داد: هر شخصی که وارد شورایاری می شود برای بهبود وضعیت محله تلاش می کند. شورایاری کار افتخاری برای مردم است.

وی تصریح کرد: در این دوره مصوبه ای برای شورایاری ها گذرانده شده که حق دخالت در امور مالی، امور شهرداری و مدیریت محله را ندارند. شورایاری در این دوره فقط مسئول ارائه نظرات و پیشنهادات به مسئولان مربوط و پیگیری آنها است.

وی بیان کرد: ما صادقانه و برای اصلاح امور مردم محله و منطقه وارد شورایاری شده ایم. به عنوان مثال اگر محله ای پارک یا فضای سبز نداشته باشد برای تاسیس آن پیگیری می کنیم. شورایاری ها در واقع نیروهای مردمی هستند و جناح بندی سیاسی در آن وجود ندارد.