به گزارش پارس نیوز، پیروز حناچی شهردار تهران طی حکمی سید مناف هاشمی را به‌عنوان مشاور خود در توسعه منابع مالی پایدار منصوب کرد.

در حالی شهردار تهران این انتصاب را انجام داده که پیش از این مناف هاشمی به‌دلیل عملکرد خود در جریان سیل گلستان و غیبت طولانی او در جریان سیل از سوی معاون اول رییس‌جمهور عزل شده بود!