به گزارش پارس نیوز، 

بسیاری از مشمولان خدمت وظیفه عمومی در رابطه با سال احضار به خدمت خود سوالاتی دارند که در این گزارش به آن‌ها پاسخ داده شده است.

مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، افراد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن وارد سن ۱۹ سالگی می‌شوند، برای روشن شدن وضع مشمولیت خود احضار خواهند شد.

بیشتر بخوانید: آیا به سربازان متاهل کسری خدمت تعلق می‌گیرد؟

گفتنی است؛ اضافه خدمت برای مشمولان غایبی که خود را معرفی می‌کنند ۳ ماه است. همچنین، اضافه خدمت برای مشمولان غایبی که خود را معرفی نکرده و توسط عوامل انتظامی دستگیر می‌شوند، ۶ ماه است.