به گزارش پارس نیوز، 

سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیرو‌های مسلح در رابطه با تصمیم ستاد کل نیرو‌های مسلح در مورد تعویق اعزام و مرخصی سربازان مناطق سیل زده پلدختر و معمولان اظهار کرد: با توجه به حادثه سیل ویرانگر که خسارت‌های سنگین به خانه ها، مزارع مردم و همچنین به شهر‌ها و روستا‌ها وارد کرد و در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا و با توجه بررسی‌های انجام شده در خصوص اعزام مشمولین و سربازان وظیفه تصمیماتی اتخاذ شد.

 رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیرو‌های مسلح افزود: بر این اساس اعزام مشمولین مناطق سیل زده پلدختر، معمولان و روستا‌های این دو شهر ۲ ماه تعویق افتاد و اعزام مشمولین شهر‌ها و بخش‌های فوق متعاقبا اعلام خواهد شد.

سردار کمالی بیان کرد: کارکنان وظیفه مناطق فوق که در سایر استان‌ها خدمت می‌کنند، به مدت یک ماه به مرخصی اضطراری فرستاده خواهند شد.

وی با بیان اینکه به فرمانده هان اختیاراتی داده شده است گفت: فرماندهان می‌توانند غیبت سربازانی را که به دلیل سیل و نبود امکانات نتوانسته‌اند خودشان را به یگان معرفی کنند موجه و جزء مرخصی اضطراری حساب کنند.