به گزارش پارس نیوز، 

رضا زینی وند گفت: بسیاری از مدارس شهرستان های استان لرستان کاملا تخریب شده است و مدارس باقی مانده نیز برای اسکان اضطراری سیل زدگان مورد استفاده قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در پل‌دختر، معمولان، نقاطی از درود، سفید دشت و دلفان مدارس به صورت کلی تخریب شده است و در سایر شهرستان های استان مدارس آسیب جزیی دیده اند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان در خصوص زمان شروع کلاس‌ها در مناطق سیل زده استان لرستان گفت: افزود: ما ابتدا باید از ایمنی مدارس مطمئن شویم و بعد کلاس‌ها را آغاز کنیم. اما به طور کلی در مناطقی که مدارس آسیب ندیده اند، از ۱۷ فروردین کلاس ها شروع می شود.

وی افزود: در سایر مناطقی که مدارس تخریب کامل شده اند حداقل یک هفته تا ده روز زمان نیاز است مدارس جایگزین ایجاد شود.