چاقی با دیابت ، فشارخون ، بیماریهای قلبی و عروقی و سرطان رابطه مستقیم دارد وهزینه های مراقبت بهداشتی در زمان چاقی های افراطی بسیار بیشتر است . پژوهشگران معتقدند که هنجارهای فعلی فرهنگی جامعه بدن ایده آل رابه گونه ای نحیف ولاغر تصور می کنند و مردم مجبور هستند برای رسیدن به این هنجار تلاش کنند ودستیابی به این شرایط برای بیشتر افراد غیرممکن است و فرد دچار ناکامی وسرخوردگی وشکست می شود ، خانم فلاحی کارشناس روانشناسی بهترین روش برای لاغری را تغییر عادات غذا خوردن وسبک زندگی می داند

ایشان در ادامه چنین توضیح می دهند که؛ گاهی اوقات چاقی ها و لاغری ها براثر پرخوری روانی و یا بی اشتهایی عصبی ایجاد می شو‌د که این یک اختلال است و به آن سندرم پرخوری - تهوع می گویند . افرادی که دچار این سندرم می شوند علاقه زیادی به خوردن غذا و خوراکی های متفاوت دارند و از یک طرف نگران وزنشان هستند، آنها اصولا بین رژیم گرفتن و پرخوری در نوسان اند (همانند  یو یو ) زمانی می توان بی اشتهایی عصبی را تشخیص داد که شخص امتناع از وزن بالاتر از حداقل ،کاهش ۲۵درصد زیر وزن مطلوب وآشفتگی هایی در تصویر بدنی خود داشته باشد واین اختلال بیشتر در بانوان صورت می گیرد .

دربیشتر مجلات مد، لاغری به زیبایی ربط داده می شود، بانزدیک شدن ایام نوروز اصولا این شرایط لاغری بیشتر شیوع پیدا می کند و باید بدانیم موثرترین راه کاهش اختلالات خوردن ایجاد تغییر در نگرش جامعه نسبت به وزن بدن است . یعنی جامعه باید تنوع در وزن واندام متفاوت رابیشتر بپذیرد واین بدان معنی نیست که افراد نسبت به وزن خود بی اهمیت باشند بلکه باید با اصول وعلم به کنترل وزن خود بپردازند

 

سارا فلاحی کارشناس ارشد روانشناسی