به گزارش پارس نیوز، 

سفره انقلاب!

بهمن ۱۳۶۴- آبادان، اردوگاه بهمنشیر

لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) – گردان شهادت

عکاس: حمید داودآبادی

از راست:

عادل حسنی شبستری - آزاده

حمید کرمانشاهی - شهید

علی موسیوند - شهید

علیرضا حیدرنیا - جانباز

حاج کمالی - جانباز

مجید خواجه افضلی - شهید

حسین کریمی - شهید