به گزارش پارس نیوز، 

2445513

 

 

 

 سازه‌های آبی شوشتر از بزرگ‌ترین مجموعه‌های صنعتی شناخته شده در عصر پیش از انقلاب صنعتی در جهان ‌است و از سوی سازمان یونسکو «شاهکار نبوغ و خلاقیت» نامیده شده است.