به گزارش پارس نیوز، 

 در این منطقه با توجه به وزش بادهای متفاوت، اشکال مختلف تپه‌های ماسه‌ای از جمله تپه‌های ماسه‌ای طولی، تپه‌های ماسه‌ای هلالی و هرم های ماسه‌ای قابل مشاهده هستند که در نوع خود در کشور کم نظیر است. وسعت ریگزار در حدود ۱۷۰۰۰ هکتار است.