به گزارش پارس نیوز، 

 

 «شبنم قلی خانی» با انتشار عکس زیر در صفحه شخصی خود، چالش جدیدی به راه انداخت.

وی نوشت: این یک چالش صد ساله است :

آروم باش رفیق

ما رفته ایم

هیچ چیز ارزش این همه دلهره را ندارد

الان سال 1497

شبنم قلی خانی