به گزارش پارس نیوز، 

وی نوشت: حاصل عجیب ترین بخش زندگى ام شبى که ماه کامل شد به یمن جشنواره فجر از فردا به روى پرده سینما مى رود نتوانستم این چند خط را در سپاس از انسانیت کارگردان فیلم مان ننویسم.

آن شبى که بر تخت بیمارستان براى اولین بار فیلمنامه را خواندم ماه کامل بود و من ناقص!

انگیزه بازى کردن در نقش فائزه مرا عاشق کرده بود اما حتى توان چند قدم نداشتم ...او درست در همان روزهاى تاریک ،نور را در انتهاى راه نشانم داد, به من باور ایستادگى داد و ایمانش شد باور من!

دوست داشتم بدانید آنچه که خواهید دید حاصل جنگیدن شیر زنیست موْمن که نام او نرگس است بانو نرگس آبیار.

الناز شاکردوست و نرگس آبیار