به گزارش پارس نیوز، 

سحر قریشی با انتشار این عکس نوشت: بى‌صدا تمرین کن موفقیت، خودش سر و صدا به پا میکنه... .

 

اینستا