به گزارش پارس نیوز، 

 شبنم مقدمی عکس تنها برادرش را منتشر کرد

شبنم مقدمی نوشت : تولدشه امروز… بهنام مقدمی رو می گم، تنها برادرم…