به گزارش پارس نیوز،  زهرا زاده غلام بیان کرد: با همکاری بانک صادرات ایران و طبق مرحله بندی اعلام شده، وام ضروری مرحله چهارم متقاضیان واجد شرایط به حساب حقوقی ایشان واریز شد.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: از زمان شروع پرداخت مرحله ای وام ضروری، تاکنون تعداد 130 هزار نفر از این تسهیلات بهره مند شده اند و امکان پرداخت وام مابقی واجدین شرایط مرحله اول ثبت نام، بر اساس مرحله بندی اعلام شده فراهم می شود.
زاده غلام درباره نحوه مرحله بندی پرداخت ها افزود: واجدین شرایط به ترتیب اولویت «کمترین مجموع وام دریافتی» و «کمترین حقوق دریافتی» مرحله بندی و با توجه به سقف اعتبار تخصیصی توسط بانک عامل به صورت ماهانه وام ضروری آنان پرداخت می شود. لازم به ذکر است وام ضروری متقاضیان دارای امتیازهای اول به ترتیب در ماه های ابتدایی پرداخت می شود.
وی با اشاره به تخصیص اعتبار 1200میلیارد تومانی برای وام ضروری بازنشستگان کشوری در سال گذشته گفت: امسال برای پرداخت وام ضروری 400هزار نفر از بازنشستگان کشوری مبلغ 2000 میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده که نسبت به سال گذشته رشد 67 درصدی داشته است.
بازنشستگان کشوری می توانند اسامی متقاضیان واجد شرایط وام ضروری بازنشستگان و وظیفه بگیران سال 97 و مرحله بندی پرداخت وام را در سایت صندوق بازنشستگی به نشانی cspf.ir مشاهده کنند.