به گزارش پارس نیوز، 
ایران افسرده‌ترین کشور جهان است؟