به گزارش پارس نیوز، زهرا زاده غلام در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: سال گذشته هزینه بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان یکهزارمیلیارد تومان بوده که امسال اعتبار آن به ۱۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. 

وی افزود: سقف تعهدات انواع خدمات نسبت به سال گذشته به طور متوسط ۱۷ درصد افزایش یافته است. 

زاده غلام گفت: خدمات بیمه‌ای تعریف شده از زمان انعقاد قرارداد با شرکت آتیه‌سازان حافظ به مدت یک سال برای بازنشستگان و افراد تحت تکفل که مشمول بیمه تکمیلی درمان هستند قابل استفاده خواهد بود. 

وی ادامه داد: برای اولین بار سهم آورده صندوق بازنشستگی نسبت به سهم بازنشستگان افزایش یافته و برای امسال سهم بازنشستگان ۳۰ هزار تومان برای هر نفر تعیین شده است. 

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی گفت: با توجه به فراوانی مراجعات بازنشستگان به بخش‌های پاراکلینیکی و مطالبات ایشان، امسال ۱۵۰ میلیارد تومان به صورت شناور در این بخش هزینه خواهد شد. 

وی افزود: به منظور حمایت از ۳۴ هزار بیمار خاص و صعب‌العلاج علاوه بر سقف تعهدات قرارداد، برای دارو و سایر خدمات بیش از سقف پرداخت می‌شود. 

زاده غلام گفت: همچنین برای بیماران معسر (دارای ضعف مالی) نیز تمهیداتی جهت پوشش هزینه‌ها دیده شده است. 

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندق بازنشستگی  گفت: برای کاهش مراجعات  حضوری و بروکراسی‌های اداری کلیه فرایندهای بیمه تکمیلی درمان نیز به صورت الکترونیکی خواهد بود.

وی تشکیل پرونده الکترونیک سلامت را بخشی از این طرح دانست و گفت:  فاز اول این طرح (الکترونیکی شدن) حذف تدریجی صدور حواله و معرفی‌نامه است. 

زاده غلام گفت: به منظور جلب رضایت بازنشستگان، کاهش مراجعات و مدیریت  هزینه، شرکت بیمه‌گر امسال موظف شده با مراکز دولتی و خصوصی مرجع در بخش‌های بیمارستانی، پاراکلینیکی، داروخانه و بیماران خاص در سراسر کشور قرارداد منعقد کنند. 

وی تصریح کرد: یکی از برنامه‌های مهم صندوق بازنشستگی تجمیع بیمه تکمیلی و پایه است که کاهش مراجعات و تسهیل دریافت هزینه‌ها را به دنبال دارد و بحث بیمه اکمل و برخی دیگر از نیازهای بازنشستگان در حوزه درمان در بسته درمانی دیگری در حال تدوین است که پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.