به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال رسانه‌ای در توئیتر با انتشار تصویری از جلسه شهرداران، نوشت: