به گزارش پارس نیوز، 
 خاطره ای که آیت الله بهجت از استادشان حضرت آیت الله قاضی نقل کرده اند پرداخت که در ادامه می‌آید:

از آیت الله بهجت سوال پرسیدند:

آقا شما چرا درس اخلاق نمی گذارید!؟

در جواب فرمود:

من نیز همین سؤال را از محضر مرحوم قاضی نمودم و گفتم: چرا درس اخلاق را زیاد نمی کنید؟!

ایشان فرمود: بروید مسجد سهله و هر چه دیدید، فردا برای من تعریف کنید.

آقای بهجت فرمود: شب رفتم مسجد سهله و فردا خدمت مرحوم قاضی رسیدم.

ایشان فرمود: دیشب در مسجد چه دیدی؟!

عرض کردم: اول شب جمعیت خیلی بود و همه مشغول دعا بودند، اما نیمه شب عده ای پیرمرد ماندند که در نمازها، دعاها و سوره های طولانی می خواندند، در قنوت «جوشن کبیر» می خواندند.

اینجا آقای قاضی فرمود: در بین آنها چند تا جوان بود؟!

عرض کردم: من بودم؛

لذا مرحوم قاضی فرمود: اگر در بین آنها جوان پیدا کردی، من هم درس اخلاق را زیاد می کنم.

«تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل»