به گزارش پارس نیوز، متن این پیام به شرح زیر است :

دریا به سنگ و صخره می کوبد سرش را

وقتی به ساحل می برد خاکسترش را

خونگریه دارد باغبان وقتی ببیند

پر پر به روی موجها نیلوفرش را

یاد و خاطره دریادلان نفتکش سانچی که پروازشان از عرشه تا عرش است همواره جاودان باد. صبورى خانواده هاى آن مردان مرد مستدام و اجرشان پایدار.