به گزارش پارس نیوز، 

حاجی رضا شاکرمی در گفت وگو ی در کرج، از انهدام باند کلاهبرداری شبکه‌ای در قالب خرید و فروش خودرو در استان البرز خبر داد و اظهار داشت: در پی فعالیت غیرقانونی یک شرکت خرید و فروش خودرو با تشکیل پرونده با موضوع مشارکت در کلاهبرداری باندی، این موضوع جهت بررسی به پلیس آگاهی سپرده شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز خاطرنشان کرد: در ادامه پنج نفر از متهمان این پرونده دستگیر شدند و با قرار بازداشت موقت جهت تکمیل تحقیقات در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند.وی با بیان اینکه این پرونده تاکنون بیش از 150 شاکی دارد و هر روز به تعداد شاکیان اضافه می‌شود، ادامه داد: مبلغ مورد کلاهبرداری حدود 1000 میلیارد ریال است.