به گزارش پارس نیوز، قاسم جان‌بابایی در همایش سراسری آموزش و توانمندسازی مدیران، رؤسا و کارشناسان نظارت بر درمان و تحلیل وقایع ناخواسته حیات، اظهار داشت: جهت پایش و پیشگیری از تخلفات تعرفه‌ای ماهانه به صورت فعال در ستاد تعرفه‌ای استان تهران با حضور سه رئیس دانشگاه علوم پزشکی برگزار می‌شود.

وی افزود:شکایات و تخلفات تعرفه‌ای همچنین دریافت‌ای غیرمتعارف در این جلسات بررسی می‌شود که البته نمایندگان سازمان نظام پزشکی و تعزیرات در جلسات حضور دارند.

معاون درمان وزیر بهداشت ادامه داد: 28 حادثه در بیمارستان‌ها از لحاظ بین‌المللی تعریف شده و ما باید تلاش کنیم که این حوادث رخ ندهد که تزریق خون اشتباه و یا ارائه داروهای  نامناسب و افتادن بیمار از تخت از جمله این حوادث به شمار می‌رود.

جان‌بابایی ادامه داد:‌آموزش‌های لازم را جهت پیشگیری از این حوادث ارائه داده و برنامه‌هایی را تدوین کرده‌ایم از جمله اینکه اگر این حوادث در بیمارستان رخ داد در کمتر از 6 ساعت رئیس دانشگاه باید خبردار شود و موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: 35 درصد از خدمات درمان در استان تهران ارائه می‌شود که برگزاری جلسات مرتبط با پیشگیری از تخلفات تعرفه‌ای، دانشگاه‌های علوم پزشکی برنامه‌هایی را مدنظر قرار داده اند تا بتوانیم دستاوردهای خوبی را جهت پیشگیری از حوادث بیمارستانی شاهد باشیم.