به گزارش پارس نیوز،  محمد شریعتمداری گفت: اینکه ما مهربان باشیم در دل آن خیلی معنا خوابیده است یعنی درد همه همنوعان را درد خودمان حس کنیم و خدمتگزار واقعی آنها باشیم و با چهره خندان و خوش‌رو با آنها برخورد کنیم.

وی افزود: یعنی خدمت صادقانه در دل همین است یعنی خدمت شایسته در دل همین است، یعنی پاکدستی و امانت‌داری در اداره امور مردم در همین است. مردم شریف ما شایسته هستند تا از خدمات ما با اکرام و با بزرگ داشتن آنها استفاده کنند و حق‌ آنهاست که ما را خدمتگزاران خوش‌رو و مهربان خود ببینند و وظیفه ما است که به آنها خدمتگزاری مهربانانه با خوش‌رویی کنیم. 

وزیر رفاه گفت: من واقعاً احساس کردم امروز یکی از نیازهای جامعه ما پیوستن به این چالش ارزشمند مهربانی است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بزرگترین نهاد اجتماعی در حاکمیت است باید پیشرو و پیشتاز این فرهنگ عظیم و اساسی باشد که اگر هدف اجرای سیاست‌های اجتماعی بالا بردن سطح رفاه عمومی است و رفاه عمومی یکی از مهمترین محورهایش رضایت و خوشنودی مردم است. و این رضایت و خوشنودی مردم با پول و ثروت و توسعه اقتصادی به دست نمی‌آید با مهربانانه و با کرامت با آنها رفتار کردن بدست می آید.

وی گفت: در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ما روزی یک میلیون نفر مراجعه داریم یعنی 355 میلیون مراجعه‌کننده در سال.اگر 355 میلیون لبخند به مراجعه‌کنندگان لبخند بزنیم و نیمی از کارهای آنها را انجام دهیم این کشور را به رشد و تعالی می‌بریم. رشد تعالی معنوی و مادی در این فرهنگ خوشرویی نهفته است همه را به مهربانی دعوت می‌کنم، همه را به مهربانی به یتیمان، نیازمندان، مریض‌ها، معتادان، کودکان کار، به همه آنهایی که در جامعه ما مهربانی‌آنها را نجات داده و به حیات برمی‌گردانند.