به گزارش پارس نیوز، بهار آروین در صفحه توئیتری خود نوشت: استخدام بستگان مدیران ارشد و اعضای شورای شهر در شهرداری ممنوع است؛ مگر از طریق آزمون‌های رسمی.

این مصوبه‌ای است که بالاخره با رأی هیأت حل اختلاف ابلاغ شد. هیأت حل اختلاف هم اعتراض هیأت تطبیق به بند 10 مصوبه مدیریت تعارض منافع را وارد ندانسته و نظر شورا را تأیید کرد.