به گزارش پارس نیوز، 
پوریا پورسرخ، عکس زیر را در اینستاگرامش منتشر کرد.