به گزارش پارس نیوز، 
یکتا ناصر با انتشار این عکس نوشت: به آفتاب سلامى دوباره خواهم داد.