به گزارش پارس نیوز، 
تصویری از بی‌خانمانی در کالیفرنیای آمریکا را ببینید.