به گزارش پارس نیوز، وحید مفید با اشاره به اینکه غنی سازی آرد با ویتامین D به صورت پایلوت در بیرجند در حال اجرا است، عنوان کرد: غنی سازی نوشیدنی ها با ویتامین D3 به درخواست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد انجام شده است. 

وی در ادامه افزود: همچنین این اقدام با رعایت شرایط مطابقت نتایج آزمون محصول نهایی توسط آزمایشگاه های معتبر با مقادیر مندرج در دستورالعمل های اجرایی غذاهای فراسودمند و غنی سازی اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنی صورت گرفته است. 

مفید تاکید کرد: تمدید پروانه ساخت این فرآورده ها منوط به مطابقت مقادیر پایش های لازم در مورد مقادیر ویتامین افزوده شده به فرآورده در دوره ماندگاری به عمل آمده و با ضابطه غنی سازی است.