به گزارش پارس نیوز، حبیب‌الله مسعودی فرید در گفت‌وگو با خبرنگارانبا اشاره به استانداردسازی وسایل بازی در مهدهای کودک اظهار کرد: این موضوع چند وقت بود که بین سازمان بهزیستی کشور و سازمان استاندارد مورد بحث بود.

وی تصریح کرد: سازمان بهزیستی نیز هیچ مشکلی را در بحث استانداردسازی وسایل بازی در مهدهای کودک نداشته است و همیشه از این موضوع استقبال کرده است اما موضوعی که باید مورد توجه مسئولان سازمان استانداردسازی قرار بگیرد تولید این وسایل است.

مسعودی فرید با بیان اینکه متاسفانه تولید و فروش وسایل غیراستاندارد در کشور یک معضل اساسی است، بیان کرد: امیدواریم با توافقی که بین بهزیستی و سازمان استاندارد صورت گرفته شاهد اتفاقات خوبی باشیم.

 
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر استفاده مهدهای کودک از وسایل بازی استاندارد افزود: در این زمینه در صورت استفاده از مهدها از وسایل غیراستاندارد قطعا با آنها برخورد می‌شود.

وی همچنین به اقدامات سازمان بهزیستی در خصوص توسعه طرح یک وعده غذای گرم در روستامهدها و مهدهای حاشیه‌ای بیان کرد: هم اکنون اکثر مناطق محروم در طرح اشاره شده مشارکت دارند که البته هر ساله تعداد این مهدها اضافه می‌شود.