به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای رسانه‌ای در انتقاد به عدم نشر سفرنامه‌های اصولی با روایت درست از دیار فرنگ و کشورهای خارجی، در توئیتر نوشت: