به گزارش پارس نیوز، بخشدار سرحد شیروان اظهار داشت: پس از بارش های خوب برف در منطقه گلیل و سرانی و برودت هوا یخ زدگی سطح دریاچه سد گلیل از چند روز گذشته آغاز شده است.
علی قویدل گفت: هم اکنون ارتفاع برف در اطراف این سد به 40 سانتیمتر رسیده است.
رئیس اداره امور عشایر شیروان هم گفت: همه ساله از اواخر مهرماه آبریزهای منتهی به سد دریاچه گلیل یخ می زند و به علت برودت هوا از اواخر آذرماه سطح دریاچه این سد هم شروع به یخ زدن می کند.
علی ابراهیمی افزود: هم اکنون سطح دریاچه کاملا یخ زده و ضخامت یخ ها در روزهای آینده هم بیشتر خواهد شد.

وی گفت: میانگین بیشینه دمای هوا در منطقه گلیل و سرانی به هنگام فصل زمستان پنج درجه سانتیگراد زیرصفر و کمینه آن تا 17 درجه سانتیگراد زیر صفر می رسد.
رئیس اداره امور عشایر شیروان گفت: ذوب شدن یخ های این دریاچه معمولا از اواسط فروردین ماه آغاز می شود.