به گزارش پارس نیوز، بر اساس  هماهنگی به عمل آمده توسط مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی با حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی و سعید نمکی، معاون توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور، مقرر شده است بسته کمکی جبرانی و حمایت غذایی به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان، ظرف چند روز آینده به مستمری بگیران صندوق که شامل بازنشستگان، از کارافتادگان و مستمری بگیران فوتی می شود اختصاص یابد.

این کمک در راستای حمایت دولت از اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین درآمدی صورت می گیرد. پیشتر نیز بسته حمایتی برای بازنشستگان کشوری و مستمری بگیران کم درآمد تامین اجتماعی در نظر گرفته شده بود.

بر اساس اعلام مقامات وزارت تعان، کار و رفاه اجتماعی، اعضای صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر نیز مشمول دریافت این بسته های حمایتی می شوند.