به گزارش پارس نیوز، احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگاران گفت: بودجه دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای سال آینده ۱۳ درصد رشد دارد که این میزان رشد به دلیل تورم های موجود موجب لطمه به فعالیت های دانشگاه می شود.

وی افزود: این افزایش بودجه کافی نیست و باتوجه به اینکه سال آینده حقوق ها و دستمزدها باید ۲۰ درصد رشد یابد بنابراین برای تامین این هزینه مجبور به کاهش فعالیت های پژوهشی هستیم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: حقوق و دستمزدها را نمی توانیم پرداخت نکنیم بنابراین مجبور هستیم از فعالیت های علمی و پژوهشی بکاهیم.

معتمدی اظهار داشت: باتوجه به اینکه هزینه خرید مواد اولیه و قطعات آزمایشگاهی چندبرابر شده است بنابراین با این میزان بودجه دانشگاه در خرید تجهیزات و قطعات آزمایشگاهی با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی عنوان کرد: از هزینه های دانشجویی نمی توانیم بکاهیم اما این میزان افزایش بودجه به طور حتم در تغذیه و خوابگاه های دانشجویی اثر خواهد گذاشت چراکه درحال حاضر هزینه تامین غذای دانشجویی ۳۰ درصد افزایش یافته است.