به گزارش پارس نیوز، عیسی فرهادی فرماندار تهران در خصوص بازرسی و بازدید سرزده تیم بازرسی فرمانداری تهران از صنوف مختلف تهران در سطح منطقه ۱۵  گفت: طی گزارشات شهروندان تهرانی در خصوص کم فروشی، مسایل بهداشتی و سایر موارد ، اداره بازرسی فرمانداری با حضور دستگاه های ذی ربط از سطح شهر بازدید میدانی به عمل آورد تا موارد گزارش شده مورد بازرسی و اقدام قرار گیرد.

معاون استاندار و فرماندار تهران به استمرار این گونه بازدید ها تأکید کرد و افزود: رسیدگی به شکایات و درخواست های مردم از وظایف خطیر اداره بازرسی تهران است که به صورت هفتگی این نظارت در سطح اصناف مختلف در مناطق۲۰ گانه ادامه خواهد داشت.

وی افزود:  ناظرین اصلی بر عملکرد و اداره شهر، مردم هستند و باید با همکاری با دستگاه های نظارتی و اجرایی و ارسال گزارش تخلفات در سطح شهر در تحقق اهداف حقوق شهروندی پیشقدم باشند.