به گزارش پارس نیوز، انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در گفتگو با خبرنگارانبا اشاره به استانی شدن انتخابات اظهار کرد: این موضوع باید در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد که البته مرحله اول آن از سوی نمایندگان تصویب شده است.

بندپی افزود: استانداری تهران نمی تواند درباره این موضوع اظهار نظر کند، برگزاری انتخابات به صورت استانی بهتر است.

استاندار تهران درباره  انتقال سیاسی پایتخت نیز گفت: این موضوع در هیات دولت پیگیری می‌شوند و ربطی به استانداری ندارد.