به گزارش پارس نیوز، در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات تیمور عامری،‌ قاضی از متهم پرسید:‌ شما می‌گویید از اقداماتی که در صرافی شما انجام شده اطلاعی ندارید اما پیش‌فاکتورها در صرافی شما صادر شده است.

متهم توضیح داد: من این موضوع را باور نمی‌کنم و اگر چنین اقدامی صورت گرفته باشد، بدون اطلاع من بوده است. 

قاضی گفت: شما ۳۰ سال در بانک مرکزی فعال بوده‌اید و با سیستم اداری آشنایی کافی دارید.

متهم پاسخ داد: پسرم حرف من را گوش نمی‌داد و این آقا دو ماه با پسر من کار کرده است و من تمام اطلاعات را به تازگی متوجه شده‌ام. 

قاضی پرسید: آقای سلطانی چرا به صرافی شما مراجعه می‌کرد؟

متهم پاسخ داد: به دلیل فعالیت‌هایی که داشت، به صرافی من مراجعه می‌کرد و فرخزاد را به من معرفی کرد و گفت که آدم معتبری است. 

متهم افزود: صمد کریمی و فرخزاد به من مراجعه کردند و در برخورد اول، من پنداشتم که برای قرض گرفتن پول آمده‌اند، اما فرخزاد گفت که می‌خواهم ارز دریافت کنم تا واردات کالا انجام دهم و من به وی گفتم که نمی‌توانم این کار را انجام بدهم. 

قاضی پرسید: پسر دیگر شما هم وکالت را قبول کرده است؟

متهم پاسخ داد: پسر دیگرم از سال ۹۴ در صرافی من مشغول به کار شد و در آن دوران آقای سلطانی به من مراجعه کرد و گفت که من می‌خواهم به فرخزاد پول قرض بدهم و برای اینکه ناراحت نشود، رسیدها را در صرافی شما به امانت می‌گذارم. 

قاضی تأکید کرد: دو شاهد در این زمینه اعلام کرده‌اند که تمام فعل و انفعالات در صرافی شما صورت گرفته و ما رد اتهامات شما را نمی‌توانیم به راحتی بپذیریم. 

شاهد در این زمینه اظهار داشت: فرزند آقای عامری به نام علیرضا اختیار تام داشته است و من به همین دلیل گاهی از مدیرم گلایه می‌کردم که چرا توانایی کنترل پسرانش را ندارد، من قسم می‌خورم که نمی‌دانم آقای عامری از این موضوعات  اطلاع داشته یا نه، اما می‌دانم که فرزندانش به حرف وی گوش نمی‌دادند.

متهم گفت: اشتباه من اعتماد به پسرانم بوده است.

قاضی تصریح کرد:‌ مسئولیت با شماست و جرم شما،‌ معاونت قلمداد شده است.

متهم گفت:‌اشتباه اصلی من اعتماد به پسرم بود و آنها تخلف را انجام داده‌اند. 

شاهد افزود:‌ ثبت سفارش‌ها به صورت ۴۸۵ هزارتایی و در تعداد بالا انجام می‌شد که این موارد در سیستم ثبت نمی‌شد و علیرضا خودش کارها را رسیدگی می‌‌کرد.

متهم گفت: پسرم پول من را نخورده و به من خیانت نکرده است. 

قاضی افزود: زمانی که مسئولیتی تحت عنوان امانت به شما سپرده می‌شود، شما مسئول امانتداری هستید.