به گزارش پارس نیوز، در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات تیمور عامری متهم به اخلال در نظام ارزی کشور، قاضی از متهم پرسید: شما اعلام می‌کنید که از اقداماتی که در صرافی شما صورت گرفته بی‌اطلاع بوده‌اید،‌چه کسی این کار را انجام داده است. 

متهم پاسخ داد: من به پسرم اعتماد کردم و اگر فرزندم این کارها را انجام داده است، وی را محاکمه کنید، من با فرخزاد هیچ رابطه‌ای ندارم. 

قاضی پرسید: شما چه زمانی متوجه شدید که فرزندتان از فرخزاد وکالت گرفته است.

متهم پاسخ داد: فرزندم علیرضا را نمی‌دانم وکالت دارد یا خیر، اما حمیدرضا در سال ۹۴ وکالت فرخزاد را برعهده گرفت و فرخزاد برای اینکه اعتماد پسرم  را جلب کند، این کار را انجام داد، من در آن دوران از این وکالت اطلاع داشتم، اما هیچ اقدامی در آن زمان انجام نشد. 

قاضی پرسید: وضع مالی فرزندان شما پس از دریافت وکالت از فرخزاد چه تغییری کرده است؟ 

متهم پاسخ داد: وضع مالی علیرضا از ابتدا خوب بود، به دلیل فعالیت‌هایی که انجام می‌داد، وضع مالی خوبی داشت. 

قاضی پرسید: صرافی شما در کدام منطقه تهران قرار دارد؟ 

متهم پاسخ داد: صرافی من مقابل بانک مرکزی بوده و من مستأجر هستم.

قاضی پرسید: صرافی شما چند متر است؟

متهم پاسخ داد: ۸۰ متر، مشکل من این بود که من در اتاق خودم مشغول به کار بودم، چهار نفر کارمند دارم و صرافی من تا سه ماه پیش فعال بود و اکنون برای رسیدگی به تخلفات پلمپ شده است.  

متهم ادامه داد: آقای سلطانی به دلیل اینکه ارز مورد نیاز بانک مرکزی را تأمین می‌کرد نزد من مراجعه داشت و اگر ما می‌خواستیم این موقعیت را به هم بزنیم ماه‌ها طول می‌کشید کشورهای دیگر شرکت تأسیس کنیم. 

وی افزود: به دلیل اعتمادی که به من شده بود و فعالیت‌هایی که با بانک مرکزی انجام دادم، کارمزد و اصل پول به حساب شرکت نفت واریز می‌شد و از این طریق در دور زدن تحریم‌ها نقش داشتیم و محصولات شرکت نفت را به فروش می‌رساندیم.

متهم توضیح داد: سلطانی نمی‌خواست تخلف کند، آنها قبل از آشنایی با من هم کارهایی را انجام می‌دادند و در زمینه ثبت سفارش، اطلاعات  کافی داشتند، من تاکنون نه ثبت سفارش داشته‌ام و نه ارزی را دریافت کرده‌ام.

وی ادامه داد: بیشترین کار من با بانک مرکزی بوده است و کارهای مشتری‌های گذری را انجام می‌دادم، من به دنبال ایجاد شبکه یا تیم نبوده‌ام.