به گزارش پارس نیوز، فرزندان دختر و پسر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی با لحاظ شرایطی می‌توانند از حمایت‌های این سازمان برخوردار شوند.

به استناد بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، تمامی فرزندان پسر بیمه شدگان و مستمری بگیران تحت پوشش این سازمان درصورت احراز هر یک از شرایط زیر از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور (۰۷‌/۰۲‌/۹۲) استحقاق دریافت حمایت‌های قانونی را خواهند داشت.

- تا سن ۲۰ سالگی (۱۹ سال تمام) یا پس از آن منحصراً درصورتیکه به تحصیلات دانشگاهی اشتغال داشته باشند.

- درصورت تائید تحت تکفل بودن فرزند (تائید تامین هزینه زندگی فرزند توسط بیمه شده اصلی پدر ‌/ مادر) و پس از اطمینان از عدم اشتغال به کار و عدم بیمه پردازی آنان، چنانچه طبق نظر کمیسیون‌های پزشکی ازکارافتاده کلی شناخته شوند

گفتنی است، ارائه حمایت‌های قانونی به فرزندان دختر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی به شرط نداشتن شغل و همسر امکان پذیر است.