به گزارش پارس نیوز، معاون هماهنگی و نظارت سازمان حرم مطهر رضوی در پاسخ به نامه علیرضا کریم دادی مدیر صندوق بازنشستگی استان خراسان رضوی برای ارائه خدمات رایگان به بازنشستگان مشترک این صندوق، اعلام کرد: بازدید از مجموعه موزه‌ها و استفاده از خدمات کتابخانه‌ای در تمام کتابخانه‌های این سازمان با «ارائه کارت منزلت» برای شخص بازنشسته کشوری رایگان است.

محمدحسن حبیبیان همچنین تصریح کرد: بازنشستگانی که بخواهند به همراه خانواده از مجموعه موزه‌های آستان بازدید کنند، به صورت نیم‌بها این امکان فراهم است.