به گزارش پارس نیوز، لحظاتی پیش تعداد قابل توجهی از دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در میدان اصلی این دانشگاه با نصب بنر مبنی بر اینکه «تجمع دانشجویان به هیچ وجه جنبه سیاسی ندارد و ما پیگیر مطالبات صنفی (دانشجویی) خود هستیم» بدون هیچ گونه شعار سیاسی تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، دانشجویان که به مطالبات صنفی خود معترض هستند در کنار عکس جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس ایستاده اند.