به گزارش پارس نیوز، سیف اله ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: یکی از اقدامات جدی که ثبت احوال دنبال می کند به روز کردن نام و نشانی محل سکونت شهروندان است.

وی ادامه داد: به همین منظور سامانه ای با عنوان «ثبت تغییر نشانی» ایجاد شده تا از این طریق کد شخصی افراد در کنار مکان و نشانی آنها ثبت شود.

ابوترابی با بیان اینکه این سامانه در شناسایی جمعیت و مهاجرتها کمک خواهد کرد گفت: در واقع با این اقدام چنانچه نشانی و آدرس افراد تغییر کند در این سامانه ثبت شده و به روز رسانی می شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: با توجه به اینکه ما مکلف شده ایم به ثبت این تغییرات،از سوی دیگر سازمانها و ادارات نیز مکلف شده اند آدرس، نشانی و کد پستی افراد را فقط از ثبت احوال استعلام کنند.

وی تصریح کرد: بنابراین از این پس تمام آدرس‌ها از فرم‌های کاغذی و کاربرگ‌های الکترونیکی حذف می‌شود.

ابوترابی تاکید کرد: بنابراین مردم فرصت ۲۰ روزه ای دارند تا چنانچه نشانی خود را تغییر دهند به سایت سازمان ثبت احوال مراجعه کرده و آن را اعلام کنند.

ابوترابی بر دقت، سرعت و تصریح خدمت به مردم، پیش بردن ثبت احوال به سمت نوین سازی و ایجاد امکانات و ابزارهایی برای مردم برای تکریم ارباب رجوع تاکید کرد.

وی با بیان اینکه درحال رفتن به سوی دولت الکترونیک هستیم گفت: خدمت الکترونیکی که توسط سازمان ثبت احوال کشور به مردم ارائه می‌شود در راستای حذف تدریجی مراجعه حضوری مردم به ادارات است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: هم اکنون امکان ثبت تغییرات نشانی در سامانه سازمان ثبت احوال فراهم است که متقاضیان می توانند اطلاعات خود را  به آدرس www.sabteahval.ir به روز کنند.